ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนนี้มีชื่อว่า ” โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ”
นายอำเภอคงเป็นคนจัดตั้งดำรงอยู่ได้ด้วยเงิน
บำรุงการศึกษาเดิมชื่อว่า ” โรงเรียนวัด
บ้านหนองพรานปาน๒ “แยกออกมาจาก
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2504
โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2505
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น
โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
ตามหนังสือที่ 645/2505
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2505
มีนายเชื่อม มณีบุษย์ ศึกษาธิการอำเภอคง มาทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน
ต่อมากรมทางหลวงได้สร้างถนนมิตรภาพ ผ่านหมู่บ้านหนองบัวโคก
โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท สมทบกับเงิน
ผู้ปกครองนักเรียน 10,000 บาทสร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ. 1 หลัง 4 ห้องเรียน
ในที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ 11 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวาทางโรงเรียนจึงได้ย้ายมาเรียนที่
โรงเรียนหลังใหม่ พร้อมกับได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี”
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2518 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน
พร้อมใจกันจัดสร้างเสารั้วโรงเรียนและลวดหนามแทนรั้วเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม
คิดเป็นเงิน 6,750 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519
ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายหนู – นางคาเอ็ง แซ่ตั้ง
สร้างเสาธงเหล็กเป็นเงิน 6,000 บาทวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2519
ได้รับเงิน พปช. จากคณะกรรมการสภาตำบล เทพาลัย9,000บาท
ทำเพดานห้องเรียนที่ค้างการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย นายชาญชัย เชื้อจันอัด
นายเฉลิม ภักดีนอกและ นายสำเภา วรสีหะ ได้บริจาคเงินสร้างส้วม
และที่ปัสสาวะชายให้โรงเรียน 1 หลัง 5 ที่และประตูเข้าโรงเรียน 3,000 บาท
ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ 600,000 บาท
สร้างอาคารเรียนสปช. 105/26 จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง ใต้ถุนสูง
และดำเนินการสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2528 ต่อมาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ
สร้างอาคาร สปช.105/29 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
ในวงเงิน 820,000 บาทและสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2531 และได้งบประมาณจากทางราชการให้ต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนสปช. 105/26 จำนวน 3 ห้องเรียน
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 8 ห้องเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครู 6 คน
พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน )
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s