เป้าประสงค์(Goal)

1.นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกกลุ่มสาระ
2.ครู นักเรียน บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซี่ยน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s